Liste over dei som var med på opprøret og måtte betale Ekstraskatten tilbake 16. juni 1765

Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling, Oppløp, stykke 2 (RA/EA-4070/Od/L0002) (Kjelde: Riksarkivet)

Strilane fekk ikkje glede av pengane dei hadde fått utbetalt særleg lenge. Då pengane vart kravd tilbakebetalt vart det også utarbeida ei liste over alle som urettmessig hadde fått igjen pengane i etterkant av Strilekrigen.

  • * R = Riksdaler
  • * S = Skilling
  • * R = Riksdaler
  • * S = Skilling