Indtægter for Ano 1811 RD Mrk s
I Pandt i Vores Lade 254 " "
I Contant 107 " "
En Nye Gesel 24 " "
Tid Pænger 19 " "
Indskud til Lotteriet 20 1 8
Af Restans Listen 3 4 "
For E. Klenk og S. Loen 1 2 "
Renter for 1811. 3 4 8
433 " "

Bergen d. 29de December
1811

1811 Udgifter for Ano 1811 RD Mrk s
Januarijtil Hindr. Meyer Huseleje og fortæring 44 5 "
Tid Pænge for F. Kehlenbæch fra 1784 til 1790. 2 " "
for E. Klenk og S.(?) Loen 1 2 "
til 3 Geseller 36 " "
til Lotterie Sæddelen 18 " "
For 4 Syge til Svindt 47 " "
For Hus til 2de Syge 8 " "
For Ladens Aabning 2 4 8
Løve Apoteketh. Efter Bogen betalt 41 2 2
201 1 10
   I Pandt 44 " "
   I Contant 187 4 6
   Balanzerer 433 " "
   Efterseet af os Oldgeseller
   Testerer
   Tollach Michelsen
   Hinrich Volchmann
   Jens Edenberg