Artikkel skapt av

Publisert: 1903

Utgitt av
Bergen MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1903-03-01


Dette dokumentet er knyttet til emnene Botanikk, Skogstrær

Er en del av

Naturen. Nr. 3, Mars 1903, 27de aargang

Udg: Bergens museum, Red.: dr. J. Brunchorst se mer


comments powered by Disqus