Artikkel skapt av

Publisert: 1948

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1948-09-03


Dette dokumentet er knyttet til emnene Oseanografi, Fiskeri

Er en del av

Naturen. Nr. 9, September 1948, 72. årgang

Utgitt av Bergens Museum og Universitetet i Bergen, Redaktor Knut Fægri. Redaksjonskomite: Carl Ludvig Godske, Niels-Henr. Kolderup, Håkon Rasmussen og Bjørn Trumpy. se mer


comments powered by Disqus