Skivebakken 8 - 10.

Signatur: ubb-bros-kt-s-121

Rodenummer:

  • 18. rode nr. 159

Borgerboken 5. mars 1793: "Jan Hansen, Danmark, Skipper. Anviste Attest af Dags Dato. Ligesaa anviiste han et Skiøde udstædet af Gerhard Cappe, Borger og Indvaaner her i Staden, tilstaar og vitterlig giør, det ieg haver solgt, skiødet etc. til Jan Hansen et mig tilhørende Huus med underliggende Grund, beroende ved Schiven kaldet i 18de Rode 159 alt ligesom det nu Naglefast bebygt forefindes for den sum a 199 Rd. etc. mod at han til det Søefarendes Fattig Huus betaler Grunde Leye med 4 Mark 8 Sk. Bergen d. 2 Martij 1793. Gerhard Cappe". Se kort under Gerhard Cappe. Eiendommen tilhørte i 1826 And. Forsberg, brønd med pompe på plassen. Eiendommen ved siden av, Skivebakken 6, tilhørte da Lyder Sagen.

Relatert til:

Referanse(r):

  • Borgerboken, 5. mars 1793

comments powered by Disqus