Småmøllen

Signatur: ubb-bros-kt-s-259

Adresse-Contoiret 8. november 1788: "Hvem som med Rette haver noget at fordre i Stervboe efter Møllersvend afgl. Johan Mathias Høyer og hans Kone Lise Høyer, anmodes herved at indkomme med deres Fordring inden 6 Uger fra Dato, hos mig undertegnede, da de skal nyde fyldes Betaling. De som maatte forsømme foreskrevne Tid, tilskriver sig selv Tabet. Lille Sandvigs Mølle den 31te October. 1788. Johan Hagelsteen."

Referanse(r):

  • Adresse-Contoiret 1788, 8. november

Relatert person:

comments powered by Disqus