Strandgaten 69.

Signatur: ubb-bros-kt-s-422

Rodenummer:

  • 8. rode no 11.

Eiendommen er nå den nordligste fløy av C. Sundts eiendom, på hjørnet av Vossegården. Eiendommen tilhørte i 1826 den kjente visedikter Arne Wichne, brukbar brønd uten pompe på plassen. Se kort under Wichne, Arne. Før Wichnes tid tilhørte eiendommen Lyder Sagens far. Lyder Sagen arvet eiendommen, men solgte den til Wichne, og hadde mange penger stående i den som pantelån. Under brannen i 1830 strøk bygningen med, og Wichne kom i stor gjeld til Sagen. Se om dette i Bergens Historiske Forenings Skrifter 1938, side 223 og 243

Relatert til:

Referanse(r):

  • Bergens Historiske Forenings Skrifter 1938, s. 223, 243

comments powered by Disqus