Diplom

Dato: 1586-11-14Signatur: ubb-1586-11-14


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Anders Knudssøn på Horneland, lensmann i Føyen skipreide, samt elleve lagrettemenn i Sunnhordaland foretar grenseoppgang mellom gårdene Børøy og Sele.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Lagrettemann, Grense ; (gårdsgrense), Lensmann, Grenseoppgang

Relatert til: Anders Knudssønn på Horneland

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus