Diplom

Dato: 1587-07-30Signatur: ubb-1587-07-30


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Anders Jonsson, sogneprest i Gloppen, og svorne menn i Vereids skipreide kunngjør at "Aar epther Gudtz byrdtt 1587, thenn 30. Julij" har Olaf Håkonsson solgt til Jon Simonsson på Rand halvparten i Tvinnerheim i Innvik. Samtidig (!) framkom Olaf Håkonssons brorsønner, "unge Olaf Håkonsson" og Svend Jonsson, med klage over kjøpet, og får ekstra betaling av Jon Simonssons sønn (?) Siuordt Jonsson.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Betaling, Salg ; (gård), Sogneprest, Klage

Relatert til: Anders Jonsson, Olaf Håkonsson, Jon Simonsson på Rand, unge Olaf Håkonsson, Svend Jonssson, Siuordt Jonsson, Olaf Håkonsson den unge

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Vidisse
  • Avskrift/kopi
  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus