Diplom

Dato: 1589-03-08Signatur: ubb-1589-03-08


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Numedals lagrett, forsamlet på Flesberg skrivestue, kunngjør sammen med Poul Skriver, fogd i Numedal, og andre gode menn, at Jon Torgerssøn på Kårtvet i Øvre Eiker tiltalter Jens Varme og Kjøstel Tråens arvinger i Rollag for en ku som han hadde betalt for. Retten finner at Kjøstels arvinger og Jens skal betalte Jon en ku.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Betaling, Arv, Fogd, Arving, Tiltale, Lagrett

Relatert til: Poul Skriver, Jon Torgerssønn på Kårtvet, Jens Varme, Kjøstel Tråen

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi

comments powered by Disqus