Diplom

Dato: 1590-10-19Signatur: ubb-1590-10-19


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Borgermestere og råd i Bergen selger og utleier med tillatelse av Peder Thott til Boltinggård, høvedsmann på Bergenhus, en kålhage ovenfor Badstuen til Mogeris (Mourits?) Rypper. Leien er halvannen dansk mark som skal betales til fattigdomsforstanderen i det nye hus ved Domkirken.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Borgermester ; (Bergen), Grunn, Råd ; (Bergen), Salg ; (hage), Kålhage, Høvedsmann ; (Bergenhus), Forstander, Hage, Leie ; (av kålhage), Fattigdomsforstander

Relatert til: Peder Thott til Botlinggård

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus