Diplom

Dato: 1590Signatur: ubb-1590


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Anders Andersson Ytre-Eide skriver til "erllig och welbyrdige Her Slotsher samp laugmandt borgermester raadt och mennige laugrettismend" om to halve laupsleier, en av dem i Nedreberge i Stryn, som hans halvsøster ("frijlledother") Karen påstår hun har kjøpt av en mann ved navn Ellingh "i ganndall paa brenndenn" (Kandal i Breim?). Anders påstår derimot at hans far kjøpte gårdparten av Ellings foreldre "mierre ennd femthiæ aar forledenn sidenn som ett odals kiøbe breff der om formelder daterit Anno 36".

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Lagrettemann, Odel, Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Råd ; (Bergen), Kjøpsbrev, Leie ; (av jord), Jord, Odelsbrev, Slottsherre ; (Bergen)

Relatert til: Anders Anderssønn på Ytre-Eide, Karen, Elling på [Kandalen]

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse


comments powered by Disqus