Diplom

Dato: 1591-08-15Signatur: ubb-1591-08-15


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Tolv lagrettemenn i Stryn og Olden skipreide vitterliggjør, at Anders Anderssøn på Ytre-Eide i Stryn kom og ville ha bevis av dem om at gården Glomnes i Stryn hadde gått i hans slekt i fem ledd, fra Salomon Klemidtssøn inntil ham selv.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Lagrettemann, Arv, Stadfesting, Vitterliggjøring, Bevis

Relatert til: Anders Anderssønn på Ytre-Eide, Salomon Klemidtssønn

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi

comments powered by Disqus