Diplom

Dato: 1592-09-13Signatur: ubb-1592-09-13


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Markegangsbrev mellom Øvre og Nedre Manger. Tolv lagrettemenn på Radøy og i Allendfit skipreide kunngjør, at de på befaling av Peder Thott, høvedsmann på Bergenhus, og annen øvrighet har gått markegang mellom prestegården Nedre Manger, hvor nå sognepresten i Manger Hans Halvorssøn bor, og Øvre Manger, som eies av flere bønder og jordeiere. Begge parter ble vel forlikt med utfallet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Grensegang, Markegang, Høvedsmann ; (Bergenhus), Markegangsbrev, Forlik, Grense

Relatert til: Hans Halvorssønn

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi

comments powered by Disqus