Diplom

Dato: 1593-04-15Signatur: ubb-1594-04-15


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Jørgen Kruckow til Tjerne kunngjør, at han har overlatt til sin svoger Gaute Torbjørnssøn til Fimreite i Sogndal en ødejord og plass under Fimreite gård som arvelig var tilfalt ham. Gaute har lovet å bygge en stue på denne ødeplassen hvor Jørgen Kruckow og andre kunne ha sitt nattlosji.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Arv, Ødejord, Overdragelse, Jord ; (ødejord), Byggesak, Stue, Losji, Ødeplass

Relatert til: Jørgen Kruckow til Tjerne, Gaute Torbjørnssønn til Fimreite

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi

comments powered by Disqus