Diplom

Dato: 1596-01-23Signatur: ubb-1596-01-23


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Peder Thott til Boltinggård, høvedsmann på Bergenhus, utleier til Jørgen Christopherssøn og hans hustru Lisebet Rasmusdatter en ødegrunn utenfor erkebispegården, nest opp til den grunn, hvor husene til Sjurd Oluffssøn nå står. Grunnleien er atten danske skilling.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Grunn, Grunnbrev, Hus, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus), Ødegrunn

Relatert til: Poeld Helliessønn, Michill Jenssønn, Peder Thott til Boltinggård, Jørgen Christopherssønn, Lisebet Rasmusdatter

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus