Diplom

Dato: 1597-01-20Signatur: ubb-1597-01-20


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Seks lagrettemenn i Øystese skipreide i Hardanger vitterliggjør, at de var bedt av Hafftor og Oluff Germundssøner om å foreta et skifte mellom dem av jordgods og eiendeler som de har arvet etter sin far Gjermund Hafftorssøn og etter sin mor Birette Gudmundsdatter.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Skifte, Arv, Stadfesting, Vitterliggjøring, Jordgods, Eiendeler, Lagrettemenn

Relatert til: Hafftor Germundssønn, Oluff Germundssønn, Gjermund Hafftorssønn, Birette Gudmundsdatter

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus