Diplom

Dato: 1598-01-15Signatur: ubb-1598-01-15


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Jacop Willomssøn, borgermester og hospitalombudsmann i Bergen, utleier til Rørik Jacobssøn, en av hospitalenes grunner, som tidligere har ligget under Selje kloster i Nordfjord og som Rørik for 14 år siden inntil forleden har fått leie av den tidligere ombudsmann Mester Thommes. Grunnen ligger tett ved Gåsegrunnen, hvor Rørik nå bor, og som han leier av Kapitlet. Grunnleien er 3 danske mark.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Borgermester ; (Bergen), Grunn, Grunnleie, Mester, Ombudsmann, Hospital, Hospital ; (ombudsmann), Utleie, Leie ; (av byeiendom), Kapittel

Relatert til: Jacop Willomssønn, Rørik Jacobssønn, Mester Thommes

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus