Diplom

Dato: 1598-06-19Signatur: ubb-1598-06-19


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Markeskifte mellom gårdene Øvre og Nedre Vik, som eies av fogd Mats Jørgenssøn i Hardanger len, på den ene side, og gården Øystese, som tilhører Adelatz til [...] og hennes medeiere, på den annen side. Dessuten markeskifte mellom Tjosås, Ole Bildes gård, og Øvre og Nedre Vik.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Skifte, Fogd, Makeskifte, Makeskiftebrev

Relatert til: Mats Jørgenssønn, Adelatz til [..], Ole Bilde

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi

comments powered by Disqus