Diplom

Dato: 1599-07-27Signatur: ubb-1599-07-27


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Åtte svorne menn i Våge og Opdal skipreide, oppnevnt av den kongelige befalingsmann i Sogn, Palle Friis til Lundgård, kunngjør at de etter oppfordring av Adelus (Kruckow) til Austreim (i Kyrkjebø i Sogn) og Jon Haar til Gjersvik, skulle gå markegang og skifte mellom gårdene Håeim og Dalen på Tysnes. Partene kom fram til et forlik.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Markegang, Skifte, Forlik, Befalingsmann ; (kongelig)

Relatert til: Palle Friis til Lundgård, Adelus Kruckow til Austreim, Jon Haar til Gjersvik

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus