Diplom

Dato: 1600-02-13Signatur: ubb-1600-02-13


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Tre lagrettemenn i Kinsarvik sogn kunngjør på vårtinget at de på oppfordring av Peder på Lirhus på Voss, har avgitt vitnesbyrd om at Tormod Halvorssøn på Herre, som bar landskyld av gårdne Indre Bu, Midnes, Hjeltnes og Midhus, hadde en sønn og 2 døtre. De lever alle etter hans død og var hans rette arvinger.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Landskyld, Arv, Arving, Vitnesbyrd, Ting

Relatert til: Amund Larsen Bue, Peder på Lirhus, Tormod Halvorssønn på Herre

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus