Diplom

Dato: 1602-02-14Signatur: ubb-1602-02-14


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Anders på Ylmeim, lensmann i Nordnes skipreide, og 6 andre lagrettemenn kunngjør på Ylmeim kirkebakke etter gudstjenesten, at de på spørsmål fra deres sogneprest Mikkel Mikkelssøn svarte bekreftende på at de hadde hørt Gaute på Fimretie bruke munn på sognepresten i hans kirketjeneste såvel på prekestolen som foran alteret.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Lagrettemann, Lensmann, Sogneprest, Kirke, Anklage, Bekreftelse, Gudstjeneste

Relatert til: Anders på Ylmeim, Mikkel Mikkelssønn, Gaute på Fimreite

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi

comments powered by Disqus