Diplom

Dato: 1604-06-10Signatur: ubb-1604-06-10


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Jacob Tussøn, fogd på Sunnmøre, kunngjør, at han på kongens vegne utnevner tre menn for Skipper Laurits Fjørtoft og 3 menn for Anders Ulvestad, som skal bestemme landskyld og andre rettigheter i en jord ved navn Ertevåg i Vatne skipreide og i en ødegård ved navn Bosen (?) i nevnte Ertevåg, som årlig skal svare kongen leidang og tiende.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Landskyld, Ødegård, Konge ; (Danmark og Norge), Jord, Utnevnelse, Leidang, Tiende, Skipper

Relatert til: Jacob Tussønn, Laurits Fjørtoft, Anders Ulvestad

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus