Diplom

Dato: 1606-08-08Signatur: ubb-1606-08-08


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Tolv lagrettemenn i Stryn og Olden skipreider, oppnevnt av Jacob Jørgenssøn, Bergens og Gulatings lagmann, kunngjør, at de sammen med fogd Christen Søffrenssøn går markegang mellom gårdene Agjeld og Årholen da Arne Agjeld påstår, at noe av hans utmark og hage-beite er blitt lagt under Årholen som er kongens gods.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Markegang, Fogd, Lagmann ; (Bergen og Gulating), Grense, Gods ; (kongelig)

Relatert til: Jacob Jørgenssønn, Christen Søffrenssønn, Arne Agjeld

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus