Diplom

Dato: 1608-02-24Signatur: ubb-1608-02-24


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Seks lagrettemenn, oppnevnt av Knud Windt til Ullerup, høvedsmann til Bergenhus, overvar et makeskifte mellom Kristoffer Gunderssøn på Arnestad i Gloppen og Absalon Absalonssøn, sogneprest til Gloppen prestegjeld, om to jorder ved navn Gjemmestad og Mykland.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Lagrettemann, Skifte, Jord, skifte og overdraging, Sogneprest, Høvedsmann ; (Bergenhus), Makeskifte

Relatert til: Knud Windt til Ullerup, Kristoffer Gunderssøn på Arnestad, Absalon Absalonssønn

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi
  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus