Diplom

Dato: 1609-07-04Signatur: ubb-1609-07-04


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Borgermestere og rådmenn i Bergen har overdratt til Michell Jenssøn, borgermester i samme by, en av de grunner (Dønnerengen), som var skjenket byen av kongen og som har tilhørt St. Hans og Munkelivs klostre og Allehelgens kirke. Grunnen ligger like ved Nøstet ovenfor den nye reperbanen. Grunnleien er 3 danske mark.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Borgermester ; (Bergen), Overdragelse ; (grunn), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Rådmann ; (Bergen), Kloster, Konge ; (Danmark og Norge), Kirke, Reperbane

Relatert til: Michell Jenssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus