Diplom

Dato: 1612-10-12Signatur: ubb-1612-10-12


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Hans Glad, Bergens og Gulatings lagmann, stadfester og overfører til pergament et markeskiftebrev av 20. oktober 1608 på anmodning av Oluff Stenssøn på Fimmeland, Nausdal i Sunnfjord. Brevet viser at 12 lagrettemenn fra Jølster og Førde skipreider hadde på denne dag gått markegang og gjort jordskifte på Fimmeland mellom Oluff Stenssøn og hans bror og granne Gunille med sine medbrødre.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Lagrettemann, Markegang, Jordskifte, Jord, skifte og overdraging, Stadfesting, Makeskifte, Anmodning, Makeskiftebrev, Skifte ; (jord)

Relatert til: Hans Glad, Oluff Stenssønn på Fimmeland, Gunille

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus