Diplom

Dato: 1613-02-10Signatur: ubb-1613-02-10


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Mogens på Tolleshaug, lensmann i Radøy skipreide, og 5 lagrettemenn fra samme sted kunngjør i nærvær av fogd Laurits Markvorssøn i Nordhordaland, at sogneprest Albrit Graff i Manger kom til dem og forlangte at Knut i Li, hans landbonde, skulle rømme jorden fordi han ikke hadde betalt sin landsskyld i malt for 2 år, den ilagte husbot på 10 danske mark og heller ikke hadde bygget en ny bod på gården innen den tid som var blitt ham pålagt. Da Knut var en fattig mannn, gikk fogden og lagrettemennene i forbønn for ham og bestemte at hvis han ikke betalte innen eller til førstkommende St. Hans, skulle han fravike jorden.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Betaling, Lagrettemann, Landskyld, Lensmann, Sogneprest, Fogd, Bonde, Jord, Husbot, Utkastelse, Landbonde

Relatert til: Mogens på Tolleshaug, Laurits Markvorssønn, Albrit Graff, Knut i Li

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus