Diplom

Dato: 1614-04-12Signatur: ubb-1614-04-12


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Øyulf Gissleifssøn og Todgjer Gissleifssøn kunngjør, at etter at de i følge et tidligere skiftebrev har foretatt "ett Weligt och fast Jordeshiffte" sammen med søsteren Randi Gissleifsdatter, så har de nå med deres svoger Tommas Søffrenssøn skiftet gårdene Bjærland og Mindrebø seg imellom, og i tre menns nærvær oppregnet grensene for enhvers eiendom.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Jordskifte, Jord, skifte og overdraging, Skiftebrev, Grense

Relatert til: Øyulf Gissleifssønn, Todgjer Gissleifssønn, Randi Gissleifsdatter, Tommas Søffrenssønn

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus