Diplom

Dato: 1623-05-16Signatur: ubb-1623-05-16


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Henrik Simenssøn, borger i Bergen, kunngjør, at han har solgt til Gudmund Erikssøn, fogd over Nordhordaland, to hus med hage som ligger på Stranden mellom borgermester Poul Iversønns og Anders Evertssøns hus. To av byens borgere og byskriver Jesper Davidssøn anmodes om å besegle brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Borger ; (Bergen), Hage, Byskriver ; (Bergen)

Relatert til: Henrik Simenssønn, Gudmund Erikssønn, Jesper Davidssønn

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus