Diplom

Dato: 1623-09-28Signatur: ubb-1623-09-28


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Hans Pederssønn Strarup i Bergen kunngjør at han med sin hustrus Maren Jørgensdatters samtykke har solgt til Henrik Koren halvparten av sin og hennes odelsgrunn som ligger innenfor Rosenkrantsmuren mellom Wencke Simensdatters og hans egen grunn. Grunnleien på tre riksdaler betales til ham og hans hustru.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (grunn), Grunnleie, Hagegrunn, Grunn ; (hagegrunn)

Relatert til: Hans Pederssønn Strarup, Maren Jørgensdatter, Henrik Koren

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer


comments powered by Disqus