Diplom

Dato: 1623-11-09Signatur: ubb-1623-11-09


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Borgermestere og råd i Bergen kunngjør at de har utleiet til Magrete Jacobsdatter, enke etter Michel Jonssøn, en av byens grunner som hennes avdøde mann hadde kjøpt av avdøde Mads Rytter. Grunnen ligger ved Lungegårdsvannet bak Rådhuset. Den årlige grunnleie på to riksort skal betales til byens kemner (?).

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Borgermester ; (Bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Råd ; (Bergen), Kjøp ; (grunn), Kemner

Relatert til: Magrete Jacobsdatter, Michel Jonssønn, Mads Rytter

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus