Diplom

Dato: 1625-11-28Signatur: ubb-1625-11-28


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Knut Gyldenstjerne, befalingsmann på Bergenhus, kunngjør at han har utleiet til Claus Rotke en forlengelse av den grunn som han tidligere hadde kjøpt av hos Adeluts Jacobsdatter, enke etter Kiempe, og som han måtte betale halvannen mark i grunnleie for. Grunnleien blir nå til sammen tre gamle daler.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Befalingsmann ; (Bergenhus), Kjøp ; (grunn)

Relatert til: Knut Gyldenstjerne, Claus Rotke, Adeluts Jacobsdatter, Kiempe

Tilknyttede steder

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus