Diplom

Dato: 1625-12-12Signatur: ubb-1625-12-12


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Seks lagrettemenn i Standvik skipreide kunngjør at de på Knut Gyldenstjernes befaling og i nærvær av fogd og sorenskriver i Sunnhordaland besiktiger gården Bø for å finne ut om den er bygget på det sted hvor den gamle Bø kirke stod og om gårdens kornlade er oppsatt på kirkens fundament. De avgir erklæring om dette.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Fogd, Byggetillatelse, Kirke, Besiktigelse, Erklæring

Relatert til: Knut Gyldenstjerne

Tilknyttede steder

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus