Diplom

Dato: 1625-12-21Signatur: ubb-1625-12-25


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Jacob Olssøn Morsing, prest i Domkirken, kunngjør at han har utleiet til Botoll Olssøn og hans hustru Anne Willomsdatter, en grunn som ligger ute på Stranden ovenfor gaten mellom Johan Dodts og Anders Kippers hus, og som Botoll, i følge kjøpebrev av 29. april 1602, hadde kjøpt av Anders [...] i Trollgården. Den årlige grunnleie er 12 s[...].

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Prest, Kjøp ; (grunn), Kjøpebrev

Relatert til: Jacob Olssønn Morsing, Botoll Olssønn, Anne Willomsdatter, Anders [...] i Trollgården

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus