Diplom

Dato: 1625Signatur: ubb-1625b


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Christen Madsen "Skreder Borger och boendis paa Stranden her i Bergen", kunngjør at han med sin hustrus samtykke har solgt til rådmann Jens Jensen Skiffue sin grunn "wedt brøggis portten wdi høstru Magdalenis gaard [...] lige ned for Jens Jensens Knippingh". Salget bevitnes av "Job Jacobsenn och Thommis Thommesenn raadmendt hersammestedtz", og selgeren ber om "att dette midt udgiffne kiøbebreff wdi byenns skødebogh maa bliffue fortegned och indførtt. Datum Bergen den [...] "

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Salg ; (grunn), Grunn, Borger ; (Bergen), Rådmann ; (Bergen), Kjøpebrev, Skredderborger

Relatert til: Christen Madsen, Jens Jensen Skiffue, Job Jacobsenn, Thommis Thommesenn

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus