Diplom

Dato: 1626-01-11Signatur: ubb-1626-01-11


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Christopher Ulfeldt til Svenstrup, befalingsmann på Laholm slott, kunngjør at han har solgt til Laurits Hanssøn en av sine odelsgårder i Norge ved navn Ytre-Fiskå, som ligger i Strand sogn i Ryfylke. Anders Bille til Rosendal, befalingsmann på Helsingborg slott, blir anmodet om å besegle brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Salg ; (gård), Odel, Befalingsmann ; (Laholm slott), Befalingsmann ; (Helsingborg slott)

Relatert til: Christopher Ulfeldt til Svenstrup, Laurits Hanssønn, Anders Bille til Rosendal

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer


comments powered by Disqus