Diplom

Dato: 1626-01-25Signatur: ubb-1626-01-25


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Søffren Pederssøn, skredderborger i Bergen, kunngjør at han har solgt til David Lucassøn sine hus og eiendommer samt grunnens herligheter og takker for betaling. Den årlige grunnleien skal betales. Hans Johannessøn Kipper og broren Poul Pederssøn blir anmodet om å besegle brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Borger ; (Bergen), Grunnleie, Skredder, Eiendom, Salg ; (hus og eiendom)

Relatert til: Søffren Pederssønn, David Lucassønn, Hans Johannessønn Kipper, Poul Pederssønn

Tilknyttede steder

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus