Diplom

Dato: 1629-01-28Signatur: ubb-1629-01-28


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Knut Reise i Opdal skipreide har solgt sin hustrus jordpart i gården Haga i Strandvik skipreide til Oluf Wilumsen på Nordtveit, lensmann i samme skipreide, for 18. riksdaler samt 1 riksdaler i skjøtningsøre.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Salg ; (gård), Jordpart, Skjøtningsøre

Relatert til: Knut Reise, Oluf Wilumsen på Nordtveit

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer


comments powered by Disqus