Diplom

Dato: 1629-05-22Signatur: ubb-1629-05-22


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Sara Mikkelsdatter, enke etter borgermester Søffren Søffrenssøn i Bergen, kunngjør at han har solgt til Niels Busch, fogd i Sunnfjord, og hans hustru Adeluts Jacobsdatter, to av sine grunner som ligger nede ved Nøstet. Den ene grunn hadde hennes avdøde mann overtatt av hennes far, den andre hadde han kjøpt av avdøde Jacob Pederssøn. Michell Hanssøn (?) og Garlich Lading blir anmodet om å besegle brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Skjøte, Borgermester ; (Bergen), Salg ; (grunn), Grunn

Relatert til: Sara Mikkelsdatter, Søffren Søffrenssønn, Niels Busch, Adeluts Jacobsdatter, Jacob Pederssønn, Michell Hanssønn (?), Garlich Lading

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus