Diplom

Dato: 1631-11-24Signatur: ubb-1631-11-24


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Jens Juell til Lindberg, befalingsmann over Bergenhus len, kunngjør, at han på Kong Christian IV sin vegne foretok et makeskifte med Johan Johanssøn, sogneprest i Manger i Nordhordaland. Hr. Johan får etter egen begjæring jorden Mangersneset som tilhører kirken, og kirken mottar til vederlag jorden Indre-Morken som tilhører prestebolet, og som Jens Juell etter besiktigelse fant var like god som Mangersneset.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Skifte, Jord, skifte og overdraging, Sogneprest, Konge ; (Danmark og Norge), Makeskifte, Kirke, Prestebol, Befalingsmann ; (Bergenhus len)

Relatert til: Jens Juell til Lindberg, Christian IV, Johan Johanssønn, Hr. Johan

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Vidisse
  • Pergament

comments powered by Disqus