Diplom

Dato: 1632-06-27Signatur: ubb-1632-06-27


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Borgermestere og rådmenn i Bergen utleier til Peder Pedersen Kempe i Stavanger en av byens grunner ved Nøstet som tidligere tilhørte kirken. Grunnleien er 1 riksort.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Borgermester ; (Bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Rådmann ; (Bergen)

Relatert til: Peder Pedersen Kempe

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi
  • Pergament

comments powered by Disqus