Diplom

Dato: 1632-11-19Signatur: ubb-1632-11-19


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Christian IV skriver i et brev til håndverkere i Bergen, som har klaget til kongen over de skatter de blir pålagt for sine svenner og læregutter, at ettersom svennene og læreguttene jo vandrer fra sted til sted, skal mesterene forskånes for alle slike skatter.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Mester, Klage, Konge ; (Danmark og Norge), Svenn, Skatt, Håndverker, Læregutt

Relatert til: Christian IV

Tilknyttede steder

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi

comments powered by Disqus