Diplom

Dato: 1635-10-01Signatur: ubb-1635-10-01


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Jens Ibssøn, fullmektig for ridder og kansler Christian Friis til Kragerup som av kongen er forlenet med Munkelivs klosters og St. Hans kirkes gods og grunner, kunngjør at hans på vegne har solgt til Severin Olssøn og hans hustru Margrete Jansdatter en av St. Hans kirkes grunner som ligger inne ved rådhuset mellom Sl. Jost Wellinghs hus på den vestre og Jakob Tetens steinkjeller på den østre side. Den årlige grunnleien er en halv riksdaler.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (grunn), Grunnleie, Fullmektig, Ridder, Kansler

Relatert til: Jens Ibssønn, Christian Friis til Kragerup, Severin Olssønn, Margrete Jansdatter

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus