Diplom

Dato: 1636-03-16Signatur: ubb-1636-03-16


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Jens Bjelke til Austrått, Norges rikskansler og høvedsmann på Bergenhus, og Ludvig Hanssøn Munthe, superintendent i Bergen, kunngjør at på grunn av sognepresten til Jostedal sogn, Herr Otto Ravns, og menighetens klage over kallets usle innteketer har kongen tillagt kallet Gaupne anneks som hittil har ligget under Luster prestegjeld. Sognepresten skal for ettertiden bli i Gaupne, som nå har blitt hovedsognet, og skal preke i Jostedal hver tredje søndag.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Sogneprest, Høvedsmann ; (Bergenhus), Klage, Konge ; (Danmark og Norge), Rikskansler ; (Norge), Prestekall, Inntekt, Sogn, Anneks, Superintendent ; (Bergen)

Relatert til: Jens Bjelke til Austrått, Ludvig Hanssønn Munthe, Otto Ravn

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi

comments powered by Disqus