Diplom

Dato: 1636-08-09Signatur: ubb-1636-08-09b


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Jens Ibssøn, fullmektig for ridder og kansler Christian Friis til Karagerup, kunngjør at han på hans vegne har utleiet til Willom Berendtssøn og hans hustru Bodil Hansdatter, en av Munkeliv klosters grunner som ligger ute på stranden nedenfor gaten. Den årlige grunnleien er 1 riksort.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Fullmektig, Ridder

Relatert til: Jens Ibssønn, Christian Friis til Karagerup, Willom Berendtssønn, Bodil Hansdatter

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus