Diplom

Dato: 1639-03-27Signatur: ubb-1639-03-27


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Peder Laugessøn Rafn, lagmann i Bergen, kunngjør at han med sin hustru Karen Hansdatters samtykke har solgt til Peder Knudssøn og hans hustru Anne Horkensdatter et hus med grunn, som ligger mellom Envold Ludts hus på den ene side og avdøde Peder Pederssøns hus på Markeveien nedenfor vektertårnet i Bergen på den andre. En årlig grunnleie skal betales. Jens Michelssøn, sorenskriver over Nordhordaland, og Jens Ibssøn, ombudsmann over Munkeliv klostres grunner, ble anmodet om å forsegle brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Skjøte, Sorenskriver, Lagmann ; (Bergen), Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Grunnleie, Salg ; (hus), Ombudsmann

Relatert til: Peder Laugessønn Rafn, Karen Hansdatter, Peder Knudssønn, Anne Horkensdatter, Jens Michelssønn, Jens Ibssønn

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus