Diplom

Dato: 1639-08-07Signatur: ubb-1639-08-07


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Sorenskriver Jens Madssøn i Sogn, lensmann Henrik Asseim og fem lagrettemenn i Lavik skipreide takserer den skadde gården Indrebø har lidd sist vinter på grunn av elvebrudd forsaket av isgang, så store steiner har demmet opp de beste laksedyp, og av den grunn er fisket blitt betydelig forringet. De nedsetter Nils Indrebøs avgift til ombudsmann for Losnegards gods fra to tønner laks til en tønne.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Lensmann, Ombudsmann, Avgift, Taksering, Skade, Elvebrudd, Fiske

Relatert til: Jens Madssønn, Henrik Asseim, Nils Indrebø

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer


comments powered by Disqus