Diplom

Dato: 1641-10-06Signatur: ubb-1641-10-06


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Knut Olssøn på Freim, lensmann i Odda sogn, kunngjør et odelsmakeskifte med sin bror Oluff Oluffssøn på Særvartveit, lagrettemann i Ulvik skipreide. Han overlater til broren sine odelsparter i gårdne Sævartveit og Hjeltnes og mottar til vederlag Oluffs odelsparter i gårdene Freim og Sekse. Siver Freim, Lurits Aga, Hallstein Vambeim og Askild Osa har på anmodning forseglet brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Skifte, Odel, Lensmann, Makeskifte, Odelskifte

Relatert til: Knut Olssønn på Freim, Oluff Oluffssønn på Særvartveit, Siver Freim, Lurits Aga, Hallstein Vambeim, Askild Osa

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus