Diplom

Dato: 1642-12-14Signatur: ubb-1642-12-14


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Seks lagrettemenn i Førde skipreide i Sunnfjord var sammen med fogd Nils Harboe m.fl. tilstede på tinget på Førde prestegård da Peder Finde, sogneprest til Førde prestegjeld, klaget til retten over at hans åker må ligge ugjødslet annet hvert år på grunn av mangel på gjødsel og dernest over at Kalveneset, som er prestegårdens beste eng, lider stor skade hvert år på grunn av elveflom.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Lagrettemann, Sogneprest, Fogd, Klage, Ting, Åker, Prestegård, Gjødsel, Eng

Relatert til: Nils Harboe, Peder Finde

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus